Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Plannen kabinet Rutte II voor het opzetten van een gedragscode franchise en een geschillencommissie

23 september 2014

 

Al geruime tijd gaan er in de samenleving en de politiek stemmen op om franchise in de wet op te nemen ten einde franchisenemers duidelijke handvaten én bescherming te bieden. Op dit moment is franchise namelijk nog nergens in de wet geregeld.

 

Zeer interessant in dit kader is dat Minister-president Rutte – mede namens Vicepremier Asscher – afgelopen Prinsjesdag een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer overhandigde waarin hij de toekomstige kabinetsplannen (in een notendop) met de tweede kamer wil delen.

 

Voor franchisenemers is het van belang dat in hoofdstuk twee van deze brief, ‘Werken aan een wendbare economie’, onder het kopje ‘De stad als economische motor’ het volgende door beide bewindslieden staat geschreven:

 

Het kabinet neemt maatregelen die ervoor zorgen dat de detailhandel sneller kan inspelen op veranderende voorkeuren van het winkelpubliek.

Met het oog op de aantrekkelijkheid van binnensteden doen we voorstellen om leegstaande winkelruimten sneller een andere bestemming te geven.

Ook nemen we maatregelen om de combinatie van fysieke en online detailhandel te faciliteren.

Tevens komt er een Nederlandse gedragscode franchise met een bijbehorende geschillencommissie.”

 

Kortom, in het kader van de economische groei in de stad en het ‘meegaan met de tijd’ wenst het huidige kabinet Rutte II een gedragscode voor franchise op te stellen met daarbij een geschillencommissie die – zoals het er nu naar uitziet – de gedragscode vervolgens toetst.

 

Franchisehulp juicht dit initiatief uiteraard toe. Door de gedragscode zal meer duidelijkheid voor franchisenemer alsook franchisegever worden gecreëerd, hetgeen problemen tussen beiden kan voorkomen doordat op voorhand inzichtelijk is welke regels (behalve uiteraard de franchiseovereenkomst) door partijen dienen te worden nageleefd en wat de gevolgen van niet-naleving zullen zijn.

 

Echter zodra meer details over deze plannen beschikbaar zijn, zullen wij deze uiteraard delen én toelichten.

 

De brief van de Minister-president treft u in de volgende link aan:

Kamerbrief-werken-aan-groei

Geschreven door:

Roy Brands

Roy Brands is sinds 2010 advocaat en adviseert sinds 2013 veelal over franchise en franchise gerelateerde (juridische) onderwerpen. Roy staat met name individuele franchisenemers en collectieven van franchisenemers bij. Hij publiceert geregeld over juridische franchise kwesties en maakt zich hard voor meer evenwicht en gelijkheid tussen franchisegevers en franchisenemers.

Gepubliceerd op: 23 september 2014