Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Probleem: huurovereenkomst eindigt maar franchiseovereenkomst loopt door!

6 augustus 2010

De Kantonrechter bij de Rechtbank Utrecht heeft beslist dat de huurovereenkomst van de bedrijfsruimte waarin een Gamma bouwmarkt werd geëxploiteerd mag worden beëindigd door de eigenaar/verhuurder vanwege “dringend eigen gebruik”. De verhuurder heeft in dit geval het verhuurde dringend nodig voor algemene bedrijfseconomische redenen, bestaande uit de herontwikkeling van het (voormalige) bedrijventerrein waar de Gamma bouwmarkt was gevestigd. De Kantonrechter weegt mee dat B&W van de gemeente Utrecht hebben ingestemd met de herontwikkeling, die ook de steun heeft van de omwonenden en dat deze herontwikkeling er al jaren aan zat te komen en bekend was bij de franchisenemer.

De huurovereenkomst wordt dan ook beëindigd door de Kantonrechter. Wel krijgt de franchisenemer een tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten in verband met de verhuizing van zijn Gamma bouwmarkt naar een andere locatie. Verder gevorderde schadevergoeding wordt afgewezen.

Complicerend voor de franchisenemer is in dit geval dat de franchiseovereenkomst met franchisegever Intergamma nog ruim een jaar na het einde van de huurovereenkomst doorloopt. Aangezien franchisegever een eventuele voortijdige beëindiging van de franchiseovereenkomst niet accepteert dreigt een schadeclaim voor de franchisenemer!

Het blijkt maar weer dat van bijzonder groot belang voor franchisenemers is, dat de huurovereenkomst van de bedrijfsruimte in tijd zoveel mogelijk gelijkt loopt met de franchiseovereenkomst en verder dat tijdig de huurrechten worden veilig gesteld danwel – al dan niet in overleg met de verhuurder en/of franchisegever – alternatieven worden gevonden voor als de huur van de bedrijfs/winkelruimte tot een eide dreigt te komen!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 6 augustus 2010