Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Prognose perikelen!

20 mei 2010

De Rechtbank Arnhem heeft op 11 april 2010 beslist dat geen sprake is van foutieve prognoses ook al zijn de werkelijke resultaten ver achter gebleven bij die progonoses. Franchisenemer heeft gedurende de eerste twee jaar forse verliezen geleden met de exploitatie van zijn Pet’s Family dierenwinkel in plaats van de geprognosticeerde winsten. Daarop heeft franchisenemer de franchiseovereenkomst en huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden en ± 250.000 euro schadevergoeding gevorderd o.m. stellende dat hij heeft gedwaald bij het sluiten van de franchiseovereenkomst nu de prognose totaal niet is uitgekomen. De rechtbank oordeelt echter dat franchisenemer onvoldoende concreet heeft aangetoond dat de prognoses gebaseerd zijn op onjuiste uitgangspunten. Volgens de rechtbank is daarbij van belang dat bij het opstellen van de prognoses “met een zorgvuldige blik is gekeken naar de regio, dat benchmark gegevens zijn opgevraagd, concurrenten zijn bezocht en zijn geanalyseerd”. Onder die omstandigheden had franchisenemer (meer) concreet moeten aangeven waar de fouten in de prognoses nu precies zitten.

De Rechtbank wijst de vorderingen van franchisenemer af en de tegenvorderingen van franchisegever tot doorbetaling van franchisefees en huurpenningen tot het einde van de franchiseovereenkomst en huurovereenkomst (nog ruim 2 jaar!), inclusief een boete en kostenveroordeling, toe!

N.b.: Deze uitspraak toont weer aan dat het van groot belang is dat voldoende duidelijk wordt gemaakt waarom een prognose fout is; daarbij moeten zoveel mogelijk concrete omstandigheden en argumenten worden aangevoerd door franchisenemer. Het enkele feit dat de omzet (ver) achter blijft bij de afgegeven prognose is voor deze rechter in elk geval onvoldoende gebleken om de conclusie te mogen trekken dat de prognose (dus) ondeugdelijk is geweest en dus ook onvoldoende om een beroep op dwaling of onrechtmatige daad te doen slagen.

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 20 mei 2010