Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Raad van State: franchiseorganisatie is landelijke keten

18 augustus 2011

Onlangs heeft de Raad van State in hoger beroep een besluit gegrond verklaard van de Gemeente Nijmegen waarbij een verzoek tot een subsidieverstrekking aan een franchisenemer was afgewezen.

 

Een aanstaand franchisenemer van Simon Lévelt had namelijk bij de Gemeente Nijmegen een verzoekschrift ingediend om aanspraak te maken op een subsidie voor startende ondernemers in de Gemeente Nijmegen. Eén van de eisen die de Gemeente Nijmegen stelde voor het toekennen van de subsidie was dat het bedrijf geen deel uit maakte van een keten met meer dan vijftig werknemers.

 

De reden voor de Gemeente Nijmegen om het verzoek af te wijzen was omdat zij zich op het standpunt stelde dat Simon Lévelt een keten is met meer dan vijftig werknemers. Dat het hier om een eenmanszaak gaat is, volgens de Gemeente Nijmegen, niet relevant.

 

De franchisenemer kon zich niet met het besluit van de Gemeente Nijmegen verenigen en ging naar de rechter. De rechter gaf de franchisenemer gelijk. De Gemeente Nijmegen is hierop in hoger beroep gegaan bij de Raad van State .

 

De Raad van State stelt juist de Gemeente Nijmegen in het gelijk. Haar redenering is dat de franchisenemer op een gegeven moment in de procedure zelf heeft aangegeven onderdeel te zijn van een landelijke keten. Dat franchisenemers niet als werknemers zijn te beschouwen doet niet af aan de redenering, het gaat erom dat ze deel uit maken van de landelijke groep of keten van Simon Lévelt. Uit een uittreksel van de Kamer van Koophandel zou daarnaast blijken dat er meer dan 50 werknemers werkzaam zouden zijn bij Simon Lévelt.

 

De uitspraak van de Raad van State is opmerkelijk omdat er een groot verschil bestaat tussen een franchiseorganisatie met zelfstandige (kleinere) ondernemers en een ‘keten’ waarbij sprake is van een moederbedrijf met meerdere dochterbedrijven, bijvoorbeeld de Bijenkorf, waarbij het moederbedrijf aandeelhouder is van de dochterbedrijven.

 

De franchisenemer is de subsidie mis gelopen omdat zij in de beroepsprocedure heeft erkend dat zij deel uit maakt van een landelijke groep of keten. Indien de franchisenemer dat niet had gedaan en had volhard in het verschil tussen een landelijke organisatie c.q. keten en een franchiseorganisatie, had de Raad van State misschien wel een ander oordeel geveld. De Raad van State miskent hiermee namelijk de positie van de franchisenemer die in veel gevallen niet vergelijkbaar is met die van één grote onderneming.

 

Het advies aan de franchisenemer:

 

De wijze waarop de aanvraag voor bijvoorbeeld een subsidie geformuleerd wordt kan van cruciaal belang zijn voor het al dan niet ontvangen van een subsidie. Dit geldt ook voor andere aanvragen voor bijvoorbeeld vergunningen die nodig zijn om te kunnen starten met de onderneming. Mocht u als (aankomend) franchisenemer aanspraak willen maken op een subsidie of een vergunning nodig hebben, let dan goed op de voorwaarden die aan het verstrekken van een subsidie of de vergunning worden gesteld en formuleer uw aanvraag goed. Bij twijfel: win juridisch advies in!

 

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 18 augustus 2011