Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Radiodebat wettelijke verankering Nederlandse Franchise Code

9 juni 2017

Op 8 juni 2017 vond bij NPO Radio 1 (EenVandaag) een radiodebat plaats tussen Kees Kan (Franchisehulp) en Tim Hazekamp (Nationale Franchisegids). Het debat ging over de Nederlandse Franchise Code (NFC) en nut en noodzaak over wettelijke verankering daarvan.

Luister hier het debat: http://www.nporadio1.nl/radio-eenvandaag/onderwerpen/411909-franchise-code-heeft-geen-effect

Minister Kamp heeft een Concept wetsvoorstel wettelijke verankering gedragscode franchise https://www.internetconsultatie.nl/franchise

ter consultatie voorgelegd aan de branche. De consultatieperiode liep af op 25 mei 2017. Er is door voor- en tegenstanders ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid om  te reageren op het concept.

Op 8 juni 2017 vond eveneens een rondetafelgesprek plaats in de Tweede Kamer. Fractiespecialisten van de meeste politieke partijen lieten zich in drie sessies van in totaal 2 uur voorlichten door franchisegevers, franchisenemers en franchise adviseurs over de NFC en het concept wetsvoorstel verankering. De fractiespecialisten waren goed geïnformeerd, geïnteresseerd en stelden kritische vragen. Argumenten van voor- en tegenstanders van de NFC zijn uitgewisseld en er waren veel belangstellende in de zaal aanwezig.

Minister Kamp beoogt met de wettelijke verankering de toepassing van de NFC te borgen. De concept wet zal eerst nog ter beoordeling naar de de Raad van State worden gezonden en vervolgens door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd. Zodra de wet is aangenomen kan de NFC als gedragscode in de zin van de nieuwe wet worden aangewezen bij Algemene Maatregel van Bestuur. Daarna is de toepasselijkheid van de NFC in franchiseverhoudingen geborgd.

De NFC beoogt een betere balans in de verhoudingen tussen franchisegever en franchisenemer te brengen. De NFC bevordert redelijk gedrag, overleg en transparantie. De NFC bevat redelijke bepalingen die goed uitvoerbaar zijn. Door het “pas toe of leg uit” beginsel is maatwerk per formule mogelijk.

De NFC zal meer bewustwording bij franchisegevers en franchisenemers voor de wederzijdse gerechtvaardigde belangen brengen. De NFC beoogt bovendien gedrag vooraf te beïnvloeden zodat geschillen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Dat is voor de gehele branche veel beter dan een geschil achteraf, als het leed al geleden is, te laten toetsen door de rechter. De NFC zal naar verwachting leiden tot minder geschillen, minder mislukte samenwerkingen en dus minder procedures en faillissementen en daardoor het belang van de maatschappij als geheel dienen.

 

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 9 juni 2017