Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Rechtbank Groningen: franchisegever aansprakelijk voor inbreuk auteursrecht!

29 maart 2011

De rechtbank Groningen heeft onlangs geoordeeld dat een franchisegever inbreuk heeft gemaakt op een auteursrecht van een derde en daarom schadeplichtig is.

De rechtbank heeft vastgesteld dat de franchisegever een geschreven tekst (een artikel) waarop auteursrechtelijke bescherming rust ten onrechte heeft gepubliceerd op haar website. Op grond van de Auteurswet had de auteursrechthebbende het uitsluitende recht om de geschreven tekst openbaar te maken en te verveelvoudigen. Door plaatsing van dat artikel op haar website – zonder toestemming van de auteursrechthebbende – heeft franchisegever een inbreuk gemaakt op dat auteursrecht. Ook stelt de rechtbank vast dat die inbreuk kan worden toegerekend aan de franchisegever nu de inbreuk op het auteursrecht aan haar schuld is te wijten althans aan haar moet worden toegerekend. Franchisegever is namelijk verantwoordelijk als houder van de domeinnaam van de betreffende website waar het artikel is gepubliceerd. Vervolgens moet de hoogte van de schadeplichtigheid van franchisegever worden vastgesteld. De rechtbank oordeelt dat de schade in elk geval bestaat uit 100% van de economische waarde van het betreffende artikel, dat wil zeggen de commerciële vergoeding die franchisegever normaliter had behoren te betalen aan de auteursrechthebbende voor het gebruik van dat artikel. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat een verhoging met 100% gerechtvaardigd is omdat anders elke derde vrij zou staan om achteraf de toestemming te kopen door de gebruiksvergoeding alsnog te voldoen. Franchisegever dient derhalve een boete van 100% te voldoen en betaalt voor het ongeoorloofde gebruik derhalve de dubbele prijs! Daarnaast krijgt franchisegever een dwangsom opgelegd voor het geval de inbreuk niet per direct wordt gestaakt.

Belangrijk onderdeel van de franchise is vaak het gebruik van merken, logo’s, websites, etc. die dan auteurs- en merkenrechtelijk zijn beschermd. Franchisegever dient daarvoor in te staan jegens haar franchisenemers die (onder meer) daarvoor immers franchisefee betalen. Zijn dergelijke rechten niet goed afgedekt dan kan dat vergaande consequenties hebben zowel voor franchisegever als de betrokken franchisenemers. In deze casus dient de franchisegever de website waarvan de franchisenemers ook gebruik maken aan te passen doordat zij een geschreven tekst moet verwijderen; de schade voor franchisenemers zal daarmee waarschijnlijk mee zijn gevallen. Gelukkig voor franchisegever en -nemers is franchisegever niet veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie oid, want dan zou er waarschijnlijk ook imagoschade zijn ontstaan voor de formule.

Anders liep het enige tijd geleden toen het Gerechtshof Den Haag oordeelde dat de bouwmarktformule Multimate met haar logo en kleurstellingen inbreuk maakte op het IKEA logo. De consequentie was dat Multimate en al haar aangesloten (meer dan ruim 100) bouwmarkten (franchisenemers) het gebruik van het logo dienden te staken en er een nieuw logo moest worden ontwikkeld en bij alle bouwmarkten moest worden aangebracht. Ook in die situatie zal hebben gegolden dat franchisegever in principe dient in te staan jegens haar franchisenemers voor het ongestoorde gebruik van het merk, logo, etc.. De aanzienlijke schade die de Multimate franchisenemers daarbij leden zal in principe moeten zijn vergoed door franchisegever!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 29 maart 2011