Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Schending relatiebeding en geheimhoudingsbeding niet toegstaan!

9 februari 2010

Op 19 januari 2010 heeft de Rechtbank Zwolle-Lelystad in kort geding geoordeeld dat twee ex-werknemers van een franchisegever (verkoop van medische apparatuur) hun relatiebeding en geheimhoudingsbeding hebben geschonden. Deze ex-werknemers zijn betrokken bij de verkoop van producten die concurreren met de producten van de ex-werkgever. Zij doen dat via een met de ex-werkgever concurrerend bedrijf. “Het uitvoerige contractuele concurrentie- en geheimhoudingsbeding is geldig omdat het in de betreffende branche draait om contacten, kennis, know how en strategie en de franchisegever in dit geval recht en belang heeft bij bescherming van haar franchiseonderneming, de franchiseformule, afzetkanaal en zakelijke relaties”, aldus de Voorzieningenrechter. De ex-werknemers wordt verboden gedurende twee jaar de concurrerende activiteiten te ontplooien. Verder wordt hen verboden om zakelijke relaties te onderhouden met de klanten van de ex-werkgever en huidige of ex-werknemers van de ex-werkgever te benaderen voor een samenwerking in het kader van concurrerende werkzaamheden.

Ook het betrokken concurrerende bedrijf handelt volgens de Voorzieningenrechter onrechtmatig door misbruik te maken en te profiteren van de wanprestaties van de twee ex-werknemers. Ook het concurrerende bedrijf wordt verboden om samen te werken met de twee ex-werknemers, en zakelijke relaties te onderhouden met klanten van de ex-werkgever.

Tenslotte bepaalt de Voorzieningenrechter dat bij overtreding van de verboden aanzienlijke dwangsommen zullen worden verbeurd.

Conclusie: het blijkt maar weer eens dat concurrentie- en geheimhoudingsbedingen harde afspraken zijn waar niet makkelijk onderuit kan worden gekomen. Hetzelfde geldt ten aanzien van dergelijke bedingen die in franchiseovereenomsten voorkomen. Franchisenemers doen er daarom verstandig aan om bij een eventueel einde van de franchiseovereenomst duidelijke afspraken te maken met franchisegever over de bedoelingen en het wel of niet (deels) naleven van concurrentiebedingen en relatiebedingen!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 9 februari 2010