Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Stilzwijgende aanvaarding franchiseovereenkomst

13 mei 2014

De meeste overeenkomsten, waaronder ook franchiseovereenkomsten, kunnen in Nederland ‘vormvrij’ worden gesloten. Dat betekent dat overeenkomsten niet noodzakelijkerwijs op papier hoeven te zijn gezet om tussen partijen te gelden. Ook niet schriftelijk vastgelegde overeenkomsten kunnen rechtsgeldig zijn. Een overeenkomst die op papier is gezet, biedt natuurlijk wel veel meer houvast. Dan ligt namelijk vast welke afspraken precies zijn gemaakt. Een schriftelijke overeenkomst dient in beginsel te zijn ondertekend. Uit ondertekening blijkt dat beide partijen accepteren dat de in de overeenkomst gemaakte afspraken tussen hen gelden. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 29 november 2013 over het sluiten van een schriftelijke franchiseovereenkomst een opmerkelijke uitspraak gedaan. In die zaak had de franchisenemer van de franchisegever een dierenspeciaalzaak (inclusief inventaris en voorraad) gekocht door het sluiten van een schriftelijke koopovereenkomst. Afgesproken was dat de franchisenemer het winkelpand van de franchisegever ging huren en de zaak ging exploiteren op grond van een franchiseovereenkomst. De franchisegever had de franchisenemer daarom ook een schriftelijke huurovereenkomst en franchiseovereenkomst toegestuurd. Die overeenkomsten zouden op grond van de koopovereenkomst gelijktijdig van kracht worden. Maar die overeenkomsten had de franchisenemer nooit ondertekend. De exploitatie van de winkel verliep niet voorspoedig. De omzetten bleven achter. De franchisenemer had de koopsom voor de winkel uiteindelijk grotendeels niet aan de franchisegever betaald. De franchisenemer heeft de winkel uiteindelijk ongeveer een jaar na aanvang van de exploitatie weer aan franchisegever overgedragen. De franchisegever vorderde in de gerechtelijke procedure betaling van de nog niet betaalde koopsom (onder aftrek van de wel betaalde koopsom en de waarde van de teruggenomen inventaris en voorraad). De franchisenemer voerde vervolgens onder andere als verweer dat hij nooit een franchiseovereenkomst met de franchisegever had gesloten omdat hij de toegezonden overeenkomst nooit had getekend (en de franchisegever daarom geen betaling kon vorderen). De Rechtbank oordeelde vervolgens dat de inhoud van de niet getekende concept franchiseovereenkomst wel degelijk tussen partijen van kracht was. De franchisenemer had tegen de inhoud van de overeenkomst namelijk nooit bezwaren geuit. Bovendien was in de koopovereenkomst niet afgesproken dat de franchiseovereenkomst pas zou gelden na ondertekening daarvan. Omdat de franchisenemer de winkel had geëxploiteerd overeenkomstig de bepalingen van de franchiseovereenkomst, oordeelde de Rechtbank dat de franchisenemer de inhoud van de franchiseovereenkomst stilzwijgend had aanvaard. Deze uitspraak vormt een uitzondering op de hoofdregel dat een schriftelijke overeenkomst pas geldt na aanvaarding van de inhoud daarvan door beide partijen door ondertekening. Om te voorkomen dat je als franchisenemer gebonden bent aan een toegezonden contract waarvan je de inhoud niet accepteert, is het dus van groot belang om de franchisegever dat te laten weten (bij voorkeur schriftelijk). Anders bestaat de mogelijkheid dat je uiteindelijk toch gebonden bent aan bepalingen waarvoor je nooit hebt getekend.

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 13 mei 2014