Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Tegenclaim niet bewezen: franchiseovereenkomst ontbonden!

10 augustus 2010

De Voorzieningenrechter bij de rechtbank Rotterdam heeft op 4 augustus 2010 beslist dat de franchiseovereenkomst door franchisegever terecht is ontbonden nu franchisenemer een erkende betalingsachterstand van ruim 80.000 euro heeft voor achterstallige franchisefees. Franchisenemer heeft daar tegenover gesteld dat zij een aanzienlijke tegenclaim op franchisegever heeft in verband met niet geleverde marketingdienstverlening en marketingmaterialen, terwijl franchisenemer daar in de loop der jaren wel fors (in totaal 400.000 euro) voor heeft betaald.

De Voorzieningenrechter oordeelt dat de tegenvordering niet is onderbouwd en dat franchisegever voor die tegenclaim nimmer in gebreke is gesteld, dus ook niet in verzuim is. De tegenvordering is daardoor niet opeisbaar en franchisenemer kan zich daarom niet beroepen op opschorting van betaling van de wel erkende verschuldigde franchisefees. De franchiseovereenkomst is volgens de Voorzieningenrechter dan ook terecht ontbonden.

N.B.:

de enkele stelling van franchisenemer dat zij een tegenvordering heeft op franchisegever is onvoldoende om de erkende schuld aan de franchisegever niet te betalen. In kort geding zal aannemelijk moeten worden gemaakt dat de tegenvordering rechtsgeldig is, pas dan zou franchisenemer zich met succes hebben kunnen beroepen op die tegenvordering, bijvoorbeeld om verschuldigde franchisefees op te schorten. Daarnaast moet franchisegever schriftelijk in gebreke zijn gesteld om de tegenvordering opeisbaar te laten worden; zonder ingebrekestelling – zelfs als de vordering terecht is – is de tegenvordering niet opeisbaar en kan franchisenemer er niets mee! Het gevolg hier was vergaand: ontbinding van de franchiseovereenkomst!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 10 augustus 2010