Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Terugkoopverklaring bindend voor franchisegever!

3 mei 2010

De rechtbank Arnhem heeft op 7 april 2010 beslist dat een franchisegever gehouden is aan de (terug)koopverklaring inventaris, zelfs al was de werkelijke waarde veel lager dan de terugkoopsom. Rabobank was – ivm een aan een franchisenemer verstrekte financiering – met franchisegever overeengekomen dat deze de aan franchisenemer verkochte bedrijfsinventaris op eerste verzoek van de bank voor een vaste prijs zou terugkopen. Het feit dat de werkelijke waarde van de bedrijfsinventaris aanzienlijk lager is dan de overeengekomen terugkoopprijs maakt niet uit; dan had franchisegever de vaste prijsafspraak maar niet moeten maken, aldus de rechtbank. Franchisegever moet alsnog het volle bedrag betalen!

Het is voor franchisenemers van groot belang dat – in voorkomende gevallen – terugkoopverklaringen en de uitvoering daarvan goed worden gechecked. Soms komt voor dat inventaris of voorraad wordt teruggekocht door franchisegever tegen lagere bedragen dan overeengekomen in de terugkoopverklaringen. Omdat met de terugkoopsom de schuld van franchisenemer aan de bank wordt ingelost, wordt bij een te lage terugkoopsom minder ingelost op die schuld waardoor een hogere schuld voor franchisenemer jegens de bank resteert. Blijkens deze uitspraak heeft het zin om uitvoering van de terugkoopverklaring goed te controleren!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 3 mei 2010