Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Verbod op verrekening voor Hema!

8 maart 2018

Hema is door de Voorzieningenrechter veroordeeld om de verrekening van e-commerce facturen per direct te staken!

De vereniging van Hema franchisenemers (VAB) heeft jegens Hema in kort geding een verbod op verrekening afgedwongen.

De zaak

Tussen de VAB en franchisegever Hema spelen tal van discussies en geschillen. Één daarvan gaat over de leveranciersbijdragen die Hema ontvangt en waarvan zij vanaf enig moment geen gedeeltelijke afdracht aan de franchisenemers meer heeft gedaan. Daarover hebben partijen eind 2015 een vaststellingsovereenkomst gesloten. Afgesproken is dat Hema een kleine 15 miljoen euro gedurende 36 maanden zal betalen aan franchisenemers voor (achterstallige) leveranciersafdrachten.

Vervolgens is discussie ontstaan tussen Hema en VAB over de kosten en investeringen van e-commerce activiteiten. Met name over de financiële bijdragen daaraan voor franchisenemers. Partijen hebben daarover geen overeenstemming bereikt en in 2016 is daarover een bodemprocedure aanhangig gemaakt namens de Hema franchisenemers. Daarin is nog geen eindvonnis gewezen.

Sinds oktober 2017 beroept Hema zich op verrekening van de afgesproken leveranciersafdrachten met kosten van e-commerce. In kort geding heeft de verenging van franchisenemers vervolgens gevorderd dat Hema die verrekening zal staken.

De Voorzieningenrechter

De Voorzieningenrechter stelt de franchisenemersvereniging in het gelijk en veroordeelt Hema de verrekening te staken totdat in de bodemprocedure over de e-commerce afrekening eindvonnis is gewezen. De Voorzieningenrechter oordeelt dat de betalingsverplichting voor afdracht van leveranciersvergoedingen een vaststaande onbetwiste vordering van franchisenemers is. Anderzijds is de e-commerce vordering (waarmee Hema wil verrekenen) een betwiste vordering waarvan niet vast staat dat die vordering (volledig) geldig is. Dat, in combinatie met de feiten dat de franchisenemers 50% van de e-commerce vordering reeds hebben voldaan en er binnen afzienbare termijn een eindvonnis in de bodemprocedure te verwachten valt, rechtvaardigt volgens de Voorzieningenrechter een verbod op verrekening.

Hema wordt bevolen de verrekening te staken en de afdracht voor leveranciersvergoedingen volledige uit te blijven betalen (tenminste) totdat er in de bodemprocedure over het geschil met de e-commerce afrekening eindvonnis is gewezen.

Tot slot

Verrekenen mag alleen als de beide (te verrekenen) vorderingen onbetwist zijn; is één van beide vorderingen betwist dan is verrekening niet toegestaan. Het beroep op verrekening dient zorgvuldig te worden afgewogen want een onterecht verrekeningsberoep is niet zonder risico’s! Dat Hema het zover heeft laten komen is – mede gezien het publicitaire afbreukrisico – moeilijk te begrijpen.

 

 

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 8 maart 2018