Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Vergevorderde onderhandelingen: overeenstemming of niet?

21 oktober 2010

De Voorzieningenrechter bij de rechtbank Den Haag heeft onlangs  (voorlopig) geoordeeld dat voldoende aannemelijk is geworden dat een koopovereenkomst tot stand is gekomen terzake de aankoop van een perceel grond tussen Hoogvliet en de eigenaar van het perceel. Hoogvliet heeft met de eigenaar onderhandeld over de aankoop van het perceel in verband met een aldaar op te richten Hoogvliet supermarkt. Op enig moment zijn de onderhandelingen afgebroken en heeft de eigenaar het perceel verkocht aan een andere supermarktorganisatie (Lidl). Hoogvliet heeft vervolgens beslag laten leggen op het perceel. De eigenaar heeft in kort geding opheffing gevorderd aangezien hij door het beslag het perceel niet kan overdragen aan Lidl.

De Hoge Raad heeft bepaald dat de toets voor opheffing van een beslag in kort geding inhoudt dat degene die opheffing vraagt aannemelijk moet maken dat:

1) de gepretendeerde vordering (waarvoor beslag is gelegd) ondeugdelijk is

of:

2) dat het voortduren van het beslag om andere redenen niet kan worden gerechtvaardigd (belangenafweging).

ad 1):

In deze zaak oordeelt de Voorzieningenrechter dat over alle essentiële bepalingen van de koopovereenkomst is onderhandeld (prijs, perceel, levering) en overeenstemming in hoofdlijnen was bereikt, behalve voor wat betreft de datum die zou gaan gelden voor het (uiterlijk) inroepen van ontbindende voorwaarden; daarover zou nog nader worden gesproken tussen partijen. Die datum is naar het oordeel van de Voorzieningenrechter echter geen essentiëel onderdeel van de koopovereenkomst. In een briefwisseling heeft de eigenaar van het perceel vervolgens onvoldoende gereageerd richting Hoogvliet om aan te kunnen nemen dat geen koopovereenkomst tot stand was gekomen. Aldus is volgens de Voorzieningenrechter de eigenaar van het perceel er niet in geslaagd aannemelijk te maken dat geen koopovereenkomst tussen haar en Hoogvliet tot stand is gekomen. De door Hoogvliet gepretendeerde vordering wordt vooralsnog deugdelijk geoordeeld.

ad 2):

Voorts oordeelt de Voorzieningenrechter dat er geen andere redenen zijn om het beslag op te heffen terwijl de afweging van de wederzijdse belangen in het voordeel uit valt van Hoogvliet.

Gevolg:

Het beslag blijft liggen, de eigenaar kan de grond (voorlopig) niet leveren aan – en dus (voorlopig) geen uitvoering geven aan de koopovereenkomst met – Lidl.

N.B.: Hieruit blijkt maar weer dat het voeren van onderhandelingen en het niet tijdig of niet juist reageren tijdens onderhandelingen, zeker als deze langer hebben geduurd, vergaande consequenties kan hebben. Zelfs als er nog geen getekende overeenkomst bestaat maar ook bijvoorbeeld als nog niet alle voorwaarden zijn uitonderhandeld, kan desondanks – gezien het verloop van de onderhandelingen en de opgewekte verwachtingen – al wel een overeenkomst tot stand zijn gekomen!

Win bij twijfel tijdig advies in!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 21 oktober 2010