Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Vestigingsplaatsonderzoek ondeugdelijk: franchisegever draagt schade!

28 april 2010

De Rechtbank Amsterdam heeft op 10 maart 2010 beslist dat de vordering van franchisegever (Bruna) op een onderzoeksbureau voor een ondeugdelijk vestigingsplaatsonderzoek afstuit op grond van de algemene voorwaarden van het onderzoeksbureau. Daarin was opgenomen dat het bureau niet aansprakelijk is voor gevolgschade of (in)directe bedrijfsschade, winstderving e.d. als gevolg van foutief onderzoek. De door franchisegever gevorderde schade werd als gevolgschade of (in)directe bedrijfsschade gekwalificeerd en die schade was dus uitgesloten. Van bewuste roekeloosheid bij het opstellen van het vestigingsplaatsonderzoek is ook niet gebleken, volgens de rechtbank. Het onderzoeksbureau hoeft de gevorderde schade niet te vergoeden.

Franchisegever had de betreffende franchisenemer reeds schadeloos gesteld.

Aldus bleef franchisegever met de schade zitten!

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 28 april 2010