Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Voorfase (pré-contractuele fase)

Voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst wordt altijd onderhandeld en informatie uitgewisseld. Voor franchisenemer is van groot belang om in die fase zoveel mogelijk relevante en correcte informatie te verzamelen over de franchisegever, de formule, de organisatie, de aangeboden vestiging, het verleden, de behaalde resultaten, de toekomstige collega’s, etc.. Zodat een goed beeld wordt verkregen van de franchiseorganisatie, de formule en de (on)mogelijkheden. En ook om erachter te kunnen komen of de franchisegever en formule ”past” en “goed voelt”.>> zie ook: Wel of geen franchiseovereenkomst?

Gevorderde onderhandelingen

Tijdens de onderhandelingen kunnen verwachtingen zijn gewekt dat een franchiseovereenkomst zal worden gesloten. Franchisegever mag zich dan niet zonder meer terugtrekken uit de onderhandelingen. Als de kandidaat franchisenemer bijvoorbeeld kosten heeft gemaakt in het kader van de gewekte verwachtingen dient franchisegever deze, bij het afbreken van die onderhandelingen, te vergoeden. Als de onderhandelingen nog verder zijn gevorderd en geen twijfel meer kon bestaan over het sluiten van een franchiseovereenkomst dan heeft franchisenemer – indien franchisegever de onderhandelingen toch afbreekt – naast vergoeding van kosten ook recht op vergoeding van gederfde inkomsten / winsten (positief contractsbelang) Het gaat dan om bijvoorbeeld de gemiste winsten door het niet doorgaan van de franchiseovereenkomst. Ook kan kandidaat franchisenemer in plaats van schadevergoeding vorderen dat alsnog uitvoering wordt gegeven aan de franchiseovereenkomst.

Informatieplicht franchisegever

Tijdens de onderhandelingen over het sluiten van een franchiseovereenkomst moeten partijen zich redelijk opstellen en rekening houden met elkaars belangen. Franchisegever moet alle relevante informatie aan franchisenemer verstrekken. Wordt belangrijke informatie achtergehouden of onjuiste informatie verstrekt dan kan franchisenemer later (bijvoorbeeld als blijkt dat de resultaten tegenvallen) met een beroep op dwaling en/of onrechtmatige daad schadevergoeding van franchisegever vorderen.

Franchisegever mag (uiteraard) geen onjuiste informatie verstrekken. Evenmin mag zij (bewust) verkeerde (te optimistische) prognoses afgeven, zelfs niet opverzoek van franchisenemer voor bijvoorbeeld diens financieringsaanvraag. Werkt franchisegever hier toch aan mee dan riskeert zij aansprakelijkheid voor de schade bij franchisenemer indien de resultaten tegenvallen. >> zie ook: Prognoses

Relevante uitspraken:

Het Gerechtshof Amsterdam heeft beslist dat ING de onderhandelingen met een kandidaat franchisenemer in zodanig laat stadium heeft afgebroken dat ING schadeplichtig is; deze schade omvat zowel de gemaakte kosten als de gemiste winsten die in het vooruitzicht zijn gesteld, zou uitvoering zijn gegeven aan de franchiseovereenkomst.

De Voorzieningenrechter Den Bosch heeft beslist dat Franchisegever ten onrechte bij het sluiten van de franchiseovereenkomst essentiële informatie heeft achtergehouden voor franchisenemer, waaronder jaarstukken en het niet melden van een failissment van de vorige exploitant. Franchisegever is schadeplichtig.

Gerechtshof Amsterdam heeft beslist dat franchisegever de toelatingsprocedure (stage) van franchisenemer niet mocht afbreken (er werd geen franchiseovereenkomst gesloten) zonder vergoeding van gemaakte kosten. Franchisegever veroordeeld tot vergoeding van gemaakte (reis)kosten franchisenemer .