Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Actueel

Waarom entreefee?

17 april 2015

Waarom betalen franchisenemers eigenlijk entreefee?

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch liet zich hierover uit in haar arrest van 14 april j.l. in een zaak tussen een ex-franchisenemer en haar ex-franchisegever Recruitment4you. In geschil was of de ex-franchisenemer de overeengekomen entreefee verschuldigd was nu zij slechts zeer korte tijd (enkele maanden) franchisenemer was geweest.

Het Hof overweegt ten aanzien van de entreefee:

“Vaststaat dat franchisenemer gestart is en in ieder geval een maand of twee als franchisenemer heeft gewerkt.
In beginsel is een franchisenemer aan de franchisewerkgever een entreevergoeding verschuldigd voor het gebruik van de formule van de franchisegever en de daarmee samenhangende diensten. De franchisegever brengt dit bedrag in rekening als vergoeding voor de investeringen (in tijd en in geld) die de franchiseorganisatie heeft gedaan voor de ontwikkeling van het franchiseconcept.

In de franchiseovereenkomst is opgenomen dat franchisenemer onder meer gerechtigd is tot het deel uitmaken van de franchiseorganisatie van de Recruitment4you (artikel 1) en dat zij het recht heeft om de door Recruitment4you ontwikkelde formule te gebruiken met de daarbij behorende gebruik van merk, logo en handelsnaam van Recruitment4you (artikel 2). Voor de door Recruitment4you aan franchisenemer ter beschikking gestelde franchiseformule is een entreevergoeding verschuldigd.

Nu franchisenemer is gestart met haar franchiseonderneming en dus gebruik heeft gemaakt van de franchiseformule van Recruitment4you, ook al is dit mogelijk maar een korte periode geweest, is zij op grond van de overeenkomst de entreevergoeding aan Recruitment4you verschuldigd. Wanneer franchisenemer de overeenkomst daadwerkelijk heeft opgezegd doet dan met betrekking tot de gevorderde entreevergoeding niet ter zake.”

Uit dit arrest blijkt dus dat de entreefee wordt betaald voor:

a) reeds (in het verleden) verrichte investeringen in de formule (door franchisegever)
b) voor het (toekomstige) gebruiksrecht van de formule (inclusief logo, merk en handelsnaam) en de daarmee samenhangende diensten.

Zodra een franchisenemer de franchiseovereenkomst tekent en deze aanvangt is dus de overeengekomen entreefee verschuldigd. Of en hoe lang de franchisenemer daadwerkelijk gebruik maakt of zal maken van de franchiseformule maakt voor de verschuldigdheid van de entreefee dan niet meer uit, zelfs niet indien de franchiseovereenkomst na korte tijd eindigt. Wat in deze zaak wel meespeelt, is dat niet is komen vast te staan dat de franchisegever een verwijt treft ten aanzien van het tussentijdse einde van de franchiseovereenkomst. Zou dat anders zijn dan zou de verschuldigdheid van de entreefee (of een schadebedrag ter hoogte van de entreefee) mogelijk in een ander daglicht komen te staan.

Geschreven door:

Kees Kan

Kees Kan is advocaat sinds 1995. Zijn grote interesse en passie gaat uit naar franchising en alles wat daarmee samenhangt. Kees heeft de afgelopen 20 jaar franchisegevers, franchisenemers en collectieven/ verenigingen van franchisenemers bijgestaan. Zijn praktijk bestaat vrijwel uitsluitend uit franchise gerelateerde advisering. Hij publiceert regelmatig over franchise en verzorgt franchiseworkshops en –seminars. Kees is initiatiefnemer en oprichter van de website www.franchisehulp.nl.

Gepubliceerd op: 17 april 2015