Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Wel of geen franchiseovereenkomst

Alvorens een franchiseovereenkomst te sluiten doet franchisenemer er verstandig aan zoveel mogelijk informatie in te winnen over:

 • commerciële haalbaarheid van de franchise(vestiging)
 • financieringsmogelijkheden en voorwaarden
 • hoogte van de eigen investeringen
 • vereiste zekerheden (hypotheek/borg/etc.)
 • bewezen succes van de formule
 • groei of daling van aantal aangesloten franchisenemers
 • beleid en visie van franchisegever over franchiseformule en eventuele groei
 • aanwezigheid van stabiele en goed functionerende franchiseorganisatie
 • mate van begeleiding en ondersteuning (bij de start maar ook daarna)
 • geschiktheid beoogde vestiging/locatie
 • aanwezigheid van haalbaarheidsonderzoek, bijv. vestigingsplaats- en marktonderzoek
 • gerealiseerde resultaten uit het verleden van beoogde vestiging
 • informatie van franchiseraad of franchisenemersvereniging over franchiseorganisatie
 • notulen van recente vergaderingen franchiseraad of franchisenemersvereniging
 • de eigen geschiktheid en capaciteiten voor het ondernemerschap
 • voor- en nadelen ten opzichte van loondienst of andere alternatieven

Veel informatie over franchisegever en de formule kan meestal worden verkregen via het internet, de website van franchisegever en bij bestaande (of ex-) franchisenemers.

Deskundig advies vooraf voorkomt problemen achteraf!

Toets de financiële haalbaarheid van de franchise. Houd rekening met de noodzakelijke eigen investering of af te geven zekerheden. Ga ook uit van een negatief scenario althans bereken het meest sombere scenario en de eventuele gevolgen daarvan.

Een kandidaat franchisenemer doet er verstandig aan prognoses/exploitatiemodellen door een eigen adviseur te laten doorrekenen op haalbaarheid en reële uitgangspunten. Wees kritisch ten aanzien van prognoses afkomstig van franchisegever of van door franchisegever aangewezen externe bureau’s. Vraag om onderbouwing van die prognoses en onderliggende stukken.

Laat alvorens de franchiseovereenkomst en gekoppelde overeenkomsten (huurovereenkomst, inkoopovereenkomst, overnameovereenkomst, formuleovereenkomst, terugkoopovereenkomst, arbeidsovereenkomsten personeel, etc.) te tekenen, deze goed controleren door een deskundige! Een eenmaal gesloten overeenkomst is bindend en franchisegever kan franchisenemer dan in principe houden aan de gemaakte afspraken!