Direct
advies nodig?

Bel de franchisehulplijn 023 - 541 19 27

Of mail

Duur en verlenging franchiseovereenkomst

Een franchiseovereenkomst wordt meestal aangegaan voor minimaal vijf jaar met een optie tot verlenging van nog eens vijf jaar. Soms gelden langere of kortere perioden.

Een kortere duur dan vijf jaar is vaak financieel niet haalbaar omdat gedane investeringen pas op langere termijn worden terugverdiend.

Opzegverplichtingen

Let goed op dat bij opzegging van de franchiseovereenkomst de opzegverplichtingen tijdig en correct worden nagekomen. Indien te laat wordt opgezegd kan franchisenemer voor een nieuwe periode gebonden zijn! Hetzelfde geldt bij een optie tot verlenging; franchisenemer moet tijdig en op juiste wijze aangeven dat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van verlenging anders vervalt dit recht. Meestal geldt een opzegtermijn van minimaal zes maanden tot één jaar. Noteer deze belangrijke momenten in uw agenda!

Samenloop franchiseovereenkomst met huurovereenkomst bedrijfsruimte

Huurt franchisenemer een bedrijfsruimte van franchisegever dan zal de huurovereenkomst zoveel mogelijk gelijk lopen met de duur van de franchiseovereenkomst. Zou de huurovereenkomst korter of langer duren dan zouden problemen kunnen ontstaan als de franchiseovereenkomst eindigt en de huur doorloopt of andersom. Vaak is daarom bepaald in de franchiseovereenkomst èn de huurovereenkomst dat deze onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dat deze gelijktijdig eindigen. Gezien de wettelijke huurbescherming is deze gecombineerde beëindiging slechts geldig indien daarvoor vooraf toestemming is verkregen van de rechter.  >> Zie ook: Huurbescherming.

Relevante uitspraken

Het Gerechtshof Den Haag heeft beslist dat de huurovereenkomst eindigt in verband met eindigen van (gekoppelde) franchiseovereenkomst. Franchisenemer heeft herhaald aanbod tot verlengen franchiseovereenkomst afgewezen. Franchiseovereenkomst eindigt. Omdat het gehuurde – krachtens bestemmingsbepaling in de huurovereenkomst – uitsluitend mag worden gebruikt voor de exploitatie als franchisevestiging (McDonalds restaurant) heeft franchisenemer geen belang meer bij voortzetting van de huur. Ook de huurovereenkomst eindigt.