Meest recente berichten

De goodwillbepaling in Concept Wet Franchise

  • 9 mei 2019
  • Kees Kan

Goodwillvergoeding? De nieuwe Concept Wet Franchise regelt een onderwerp waarover in de praktijk regelmatig onduidelijkheid en discussie ontstaat tussen franchisegevers en franchisenemers: de vergoeding van  goodwill bij het einde van de franchisesamenwerking. Vaak is daarover niets geregeld in de ...

Prognose-norm franchising niet verruimd door Hoge Raad!

  • 10 oktober 2018
  • Kees Kan

In zijn arrest van 21 september 2018 (Albert Heijn) heeft de Hoge Raad de binnen franchising geldende prognose norm bevestigd. Die komt erop neer dat een franchisegever niet verplicht is om prognoses of daarmee vergelijkbare informatie te verstrekken aan kandidaat franchisenemers (Paalman arrest uit...

Zorgplicht franchisegever verzwaard!

  • 26 april 2018
  • Kees Kan

Het gerechtshof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat een franchisenemer de onderhandelingen over het sluiten van een franchiseovereenkomst mocht afbreken zonder schadeplichtig te worden. Daarbij is de door de Hoge Raad ontwikkelde maatstaf gehanteerd dat “afbreken mag tenzij onaanvaardbaar op gr...

Verbod op verrekening voor Hema!

  • 8 maart 2018
  • Kees Kan

Hema is door de Voorzieningenrechter veroordeeld om de verrekening van e-commerce facturen per direct te staken! De vereniging van Hema franchisenemers (VAB) heeft jegens Hema in kort geding een verbod op verrekening afgedwongen. De zaak Tussen de VAB en franchisegever Hema spelen tal van discussies...

Franchiseraad: nut en noodzaak

  • 20 februari 2018
  • Kees Kan

Goed georganiseerde franchiseformules voorzien in een gestructureerd overleg met hun franchisenemers. Dat kan in een zogenaamde “Franchiseraad” waarbij vertegenwoordigers van franchisenemers en franchisegever geregeld bij elkaar komen om te overleggen over allerlei onderwerpen die gaan o...

Advies nodig?

Bel de
franchisehulplijn
023 - 541 19 27

Of mail