Discussieer mee!

 • Haarlem
 • 04 april 2018
 • Kees Kan

Harde noodzaak van franchisewetgeving!

Er is harde noodzaak tot franchisewetgeving op korte termijn. De disbalans tussen franchisegever en franchisenemer vloeit voort uit de ongelijke juridische, financiële en explolitatie-technische posities.

 • Haarlem
 • 03 maart 2018
 • Kees Kan

Overname formule & positie franchisenemers

franchisenemers worden vaak pas achteraf geconfronteerd met het besluit dat hun formule gaat verdwijnen. Hen wordt niet zelden gedicteerd naar welke nieuwe formule hun vestiging moet worden omgebouwd, met welke nieuwe partij moet worden gecontracteerd. Voor franchisenemers is het van belang om zowel...

 • Haarlem
 • 01 januari 2018
 • Kees Kan

Stijging aantal rechtszaken Franchising

Het aantal gepubliceerde franchising uitspraken op www.rechtspraak.nl is in 2017 aanzienlijk toegenomen. Op het zoekwoord “franchiseovereenkomst” volgen achtereenvolgens de volgende aantallen treffers: 2011: 35 2012: 35 2013: 46 2014: 50 2015: 57 2016: 45 2017: 101 Het aantal gepubliceer...

 • Haarlem
 • 12 december 2017
 • Kees Kan

Etos, Albert Heijn & de NFC

De Etos franchisenemers stonden in kort geding tegenover Albert Heijn in verband met hun bezwaren tegen het gebruik van het Etos huismerk door Albert Heijn. Onder druk van een eerder aangekondigd kort geding had Albert Heijn medio 2017 afgezien van het gebruik daarvan. Enige tijd later voerde Albert...

 • Haarlem
 • 11 november 2017
 • Kees Kan

Franchisewetgeving en NFC: alle seinen staan op groen!

In april 2017 is een concept wetsvoorstel wettelijke verankering gedragscode franchise gepubliceerd. Na consultatie van de betrokkenen en deskundigen uit de franchisebranche zou het wetgevingsproces nu kunnen worden gecontinueerd. De raad voor de Rechtspraak adviseert positief over het concept. Met ...

Advies nodig?

Bel de
franchisehulplijn
023 - 541 19 27

Of mail