Discussieer mee!

 • Haarlem
 • 02 februari 2020
 • Kees Kan

HALLO HEMA!

Heeft de Hema franchisenemersvereniging ingestemd met verkoop van Hema assortiment in de Jumbo supermarkten? Is die verkoop voordelig of nadelig voor Hema franchisenemers? Het wetsvoorstel Wet franchise voorziet in een instemmingsrecht voor franchisenemers.

 • Haarlem
 • 10 oktober 2019
 • Kees Kan

Instemmingsrecht franchisenemers goed voor franchise!

Instemmingsrechten voor franchisenemers goed voor franchise! In de concept Wet Franchise krijgen franchisenemers instemmingsrechten als het gaat om aanzienlijke wijzigingen in de franchiseovereenkomst of bij de exploitatie van de formule. Dat is niet meer dan logisch nu franchisenemers veel geld bet...

 • Haarlem
 • 03 maart 2019
 • Kees Kan

Wet Franchise hard nodig en noodzakelijk!

Concept Wet Franchise In december 2018 heeft de regering de concept Wet Franchise bekend gemaakt. Deze is het resultaat van een langjarige discussie over geconstateerde misstanden in de franchisebranche. Die misstanden worden toegeschreven aan de intrinsiek ongelijkwaardige verhouding tussen franchi...

 • Haarlem
 • 01 januari 2019
 • Kees Kan

brief aan staatssecretaris inzake Voorontwerp Wet franchise

de belangrijkste alinea's uit de brief aan de staatssecretaris met opmerkingen en suggesties voor het Voorontwerp Wet Franchise. Het is belangrijk dat de positie van franchisenemers wordt versterkt. De verhouding franchisenemer - franchisegever is onevenwichtig. Dit leidt tot problemen en misstanden...

 • Haarlem
 • 04 april 2018
 • Kees Kan

Harde noodzaak van franchisewetgeving!

Er is harde noodzaak tot franchisewetgeving op korte termijn. De disbalans tussen franchisegever en franchisenemer vloeit voort uit de ongelijke juridische, financiƫle en explolitatie-technische posities.

Advies nodig?

Bel de
franchisehulplijn
023 - 541 19 27

Of mail