Discussieer mee!

 • Haarlem
 • 06 juni 2022
 • Kees Kan

Drempelwaarde stimuleert overleg!

De drempelwaarde geeft franchisenemers meer invloed. franchisegever heeft belang bij een hoge en franchisenemer bij een lage drempel. Toch slagen zij er goed in om gezamenlijk een drempelwaarde vast te stellen. Dat komt de samenwerking ten goed. Dat past in de bedoeling van de wet Franchise

 • Haarlem
 • 09 september 2020
 • Kees Kan

Over de drempel: Wet franchise

Onder de nieuwe Wet franchise is een drempelwaarde opgenomen. Wijzigingen met een financiƫle impact boven de drempel behoeven instemming van franchisenemers. De drempel beoogt transparantie en overleg binnen franchiseverhoudingen te bevorderen.

 • Haarlem
 • 08 augustus 2020
 • Kees Kan

Wet franchise goed voor de branche!

De nieuwe Wet franchise legt veel informatieverplichtingen op aan franchisegevers. Daardoor worden franchisenemers beter in staat gesteld op basis van de juiste informatie keuzes te maken. Door instemmingsrechten krijgen franchisenemers meer zeggenschap. Ook wordt het overleg tussen franchisegever- ...

 • Haarlem
 • 02 februari 2020
 • Kees Kan

HALLO HEMA!

Heeft de Hema franchisenemersvereniging ingestemd met verkoop van Hema assortiment in de Jumbo supermarkten? Is die verkoop voordelig of nadelig voor Hema franchisenemers? Het wetsvoorstel Wet franchise voorziet in een instemmingsrecht voor franchisenemers.

 • Haarlem
 • 10 oktober 2019
 • Kees Kan

Instemmingsrecht franchisenemers goed voor franchise!

Instemmingsrechten voor franchisenemers goed voor franchise! In de concept Wet Franchise krijgen franchisenemers instemmingsrechten als het gaat om aanzienlijke wijzigingen in de franchiseovereenkomst of bij de exploitatie van de formule. Dat is niet meer dan logisch nu franchisenemers veel geld bet...

Advies nodig?

Bel de
franchisehulplijn
023 - 541 19 27

Of mail