Discussieer mee!

 • Haarlem
 • 12 december 2022
 • Kees Kan

Over de drempel

Instemmingsrecht franchisenemers Op 1 januari 2023 is het twee jaar geleden dat de Wet franchise is ingevoerd. Die wet beoogt de positie van de franchisenemers ten opzichte van franchisegever te versterken. Zij doet dat o.m. door een instemmingsrecht voor franchisenemers. Het gaat dan om instemming ...

 • Haarlem
 • 06 juni 2022
 • Kees Kan

Drempelwaarde stimuleert overleg!

De drempelwaarde geeft franchisenemers meer invloed. franchisegever heeft belang bij een hoge en franchisenemer bij een lage drempel. Toch slagen zij er goed in om gezamenlijk een drempelwaarde vast te stellen. Dat komt de samenwerking ten goed. Dat past in de bedoeling van de wet Franchise

 • Haarlem
 • 09 september 2020
 • Kees Kan

Over de drempel: Wet franchise

Onder de nieuwe Wet franchise is een drempelwaarde opgenomen. Wijzigingen met een financiƫle impact boven de drempel behoeven instemming van franchisenemers. De drempel beoogt transparantie en overleg binnen franchiseverhoudingen te bevorderen.

 • Haarlem
 • 08 augustus 2020
 • Kees Kan

Wet franchise goed voor de branche!

De nieuwe Wet franchise legt veel informatieverplichtingen op aan franchisegevers. Daardoor worden franchisenemers beter in staat gesteld op basis van de juiste informatie keuzes te maken. Door instemmingsrechten krijgen franchisenemers meer zeggenschap. Ook wordt het overleg tussen franchisegever- ...

 • Haarlem
 • 02 februari 2020
 • Kees Kan

HALLO HEMA!

Heeft de Hema franchisenemersvereniging ingestemd met verkoop van Hema assortiment in de Jumbo supermarkten? Is die verkoop voordelig of nadelig voor Hema franchisenemers? Het wetsvoorstel Wet franchise voorziet in een instemmingsrecht voor franchisenemers.

Advies nodig?

Bel de
franchisehulplijn
023 - 541 19 27

Of mail