Meest recente berichten

Wet Franchise functioneert goed!

  • 21 juni 2022
  • Kees Kan

De Wet franchise is sinds 2021 in werking getreden. Sindsdien zijn franchisegevers en franchisenemers druk doende met de aanpassing van hun franchiseovereenkomsten aan de nieuwe wet.  Zo moet de franchiseovereenkomst uiterlijk per 1 januari  2023 een goodwillbepaling bevatten en moet een postcontr...

Hema en goed franchisegeverschap

  • 8 september 2020
  • Kees Kan

Krachtens de per 1 januari 2021 geldende Wet franchise dienen franchisegever en franchisenemer zich behoorlijk tegenover elkaar te gedragen. Dit is expliciet vastgelegd in artikel 912 van de wet. Artikel 912 bepaalt dat beide partijen zich jegens elkaar als goed franchisegever respectievelijk goed f...

Wet Franchise is aangenomen!

  • 20 juli 2020
  • Kees Kan

De nieuwe Wet Franchise is aangenomen door het parlement! het wachten is nu op de publicatie in de Staatscourant. Met de nieuwe wet wordt de positie van franchisenemers versterkt en de samenwerking binnen franchise verder verbeterd. Na een (jaren) lange weg een belangrijke stap voor franchisenemers ...

Onduidelijk franchisecontract voor rekening van franchisegever!

  • 29 april 2020
  • Kees Kan

Het Hof Amsterdam heeft onlangs geoordeeld dat onduidelijke contractbepalingen voor rekening van franchisegever komen. Ook heeft zij geoordeeld dat niet-klagen leidt tot verval van aanspraak op schadevergoeding. In hoger beroep oordeelde het Hof over een geschil tussen franchisegever (uitbater van e...

Het bedrog van Jumbo en Coop?

  • 28 november 2019
  • Kees Kan

Jumbo en Coop claimen tientallen miljoenen van Sligro in verband met de overname van de Emté supermarkten. Emté stond er volgens Jumbo en Coop financieel een stuk slechter voor dan eerder uit boekenonderzoek zou zijn gebleken, zo wordt in de pers gemeld. Jumbo en Coop betaalden in totaal 410 miljo...

Advies nodig?

Bel de
franchisehulplijn
023 - 541 19 27

Of mail