Meest recente berichten

Hof Amsterdam: Etos verplicht tot bescherming franchiseformule!

  • 13 december 2017
  • Kees Kan

Het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat franchisegever Etos verplicht is jegens haar franchisenemers om de Etos franchiseformule te beschermen. Niet geoorloofd is bijvoorbeeld om de opgebouwde naamsbekendheid van de formule te gelde te maken door concurrenten van die naamsbekendheid te laten ...

wanprestatie franchisegever: opschorting geoorloofd?

  • 9 november 2017
  • Kees Kan

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld dat 19 franchisenemers niet gerechtigd waren tot opschorting van leasetermijnen ondanks wanprestatie van franchisegever. De zaak In deze zaak ging het om de franchiseformule “Bodycheck” waarbij aangesloten sportscholen (franchisenemers) ...

Verplichte overdracht klantenportefeuille geldig?

  • 24 oktober 2017
  • Kees Kan

Het Hof Amsterdam heeft recent beslist dat een verplichte overdracht van klanten bij einde franchiseovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is aangezien er een vergoeding tegenover staat en franchisenemer overigens niet belemmerd wordt in zijn broodwinning. D...

Verspreiding belastende informatie over franchisegever onrechtmatig?

  • 18 oktober 2017
  • Kees Kan

Het Hof Den Bosch oordeelde onlangs dat het verspreiden van belastende informatie door een ex-franchisenemer niet onrechtmatig is. In deze zaak ging het om het volgende: Een (ex) franchisenemer vorderde betaling van een geldbedrag uit hoofde van een onherroepelijk eindvonnis van zijn ex-franchisegev...

Voorziening NIET bedoeld als verborgen inkomstenbron voor franchisegevers!

  • 4 oktober 2017
  • Kees Kan

Aan franchisenemers doorbelaste voorzieningen voor te verwachten kosten mogen geen verborgen inkomstenbron opleveren voor franchisegevers! De rechtbank Den Haag heeft recent opnieuw geoordeeld over de vraag hoe voorzieningen voor nog  te maken kosten mogen worden doorbelast aan franchisenemers. Fra...

Advies nodig?

Bel de
franchisehulplijn
023 - 541 19 27

Of mail