Meest recente berichten

Voorziening NIET bedoeld als verborgen inkomstenbron voor franchisegevers!

  • 4 oktober 2017
  • Kees Kan

Aan franchisenemers doorbelaste voorzieningen voor te verwachten kosten mogen geen verborgen inkomstenbron opleveren voor franchisegevers! De rechtbank Den Haag heeft recent opnieuw geoordeeld over de vraag hoe voorzieningen voor nog  te maken kosten mogen worden doorbelast aan franchisenemers. Fra...

Wijziging franchiseovereenkomst bij verlenging afdwingbaar?

  • 5 september 2017
  • Kees Kan

In een onlangs gepubliceerd vonnis van de rechtbank Rotterdam kwam een in de praktijk veel voorkomende vraag aan de orde: is een franchisenemer verplicht in te stemmen met de nieuwste versie van de franchiseovereenkomst bij verlenging? Franchisegever Bram Ladage (verse handgesneden frites – fr...

Online – offline: concurrerend?

  • 28 juni 2017
  • Kees Kan

Het Hof Den Bosch heeft in een recent arrest geoordeeld over de verhouding tussen online en offline activiteiten in relatie tot een non-concurrentiebeding. Het Hof den Haag oordeelde anders in 2015 over de verhouding online en offline met betrekking tot rayon-exclusiviteit. De Zaak: Franchisegever h...

Radiodebat wettelijke verankering Nederlandse Franchise Code

  • 9 juni 2017
  • Kees Kan

Op 8 juni 2017 vond bij NPO Radio 1 (EenVandaag) een radiodebat plaats tussen Kees Kan (Franchisehulp) en Tim Hazekamp (Nationale Franchisegids). Het debat ging over de Nederlandse Franchise Code (NFC) en nut en noodzaak over wettelijke verankering daarvan. Luister hier het debat: http://www.nporad...

Zwaarwegend belang franchisenemer: geen einde franchiseovereenkomst!

  • 17 mei 2017
  • Kees Kan

In een opmerkelijk kort geding vonnis heeft de Voorzieningenrechter bij de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat franchisegever Bruna de uitkomst van een nog te starten bodemprocedure dient af te wachten alvorens de door haar opgezegde franchiseovereenkomst als beëindigd te mogen beschouwen. Fr...

Advies nodig?

Bel de
franchisehulplijn
023 - 541 19 27

Of mail