Meest recente berichten

Zorgplicht franchisegever verzwaard!

  • 26 april 2018
  • Kees Kan

Het gerechtshof Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat een franchisenemer de onderhandelingen over het sluiten van een franchiseovereenkomst mocht afbreken zonder schadeplichtig te worden. Daarbij is de door de Hoge Raad ontwikkelde maatstaf gehanteerd dat “afbreken mag tenzij onaanvaardbaar op gr...

Verbod op verrekening voor Hema!

  • 8 maart 2018
  • Kees Kan

Hema is door de Voorzieningenrechter veroordeeld om de verrekening van e-commerce facturen per direct te staken! De vereniging van Hema franchisenemers (VAB) heeft jegens Hema in kort geding een verbod op verrekening afgedwongen. De zaak Tussen de VAB en franchisegever Hema spelen tal van discussies...

Franchiseraad: nut en noodzaak

  • 20 februari 2018
  • Kees Kan

Goed georganiseerde franchiseformules voorzien in een gestructureerd overleg met hun franchisenemers. Dat kan in een zogenaamde “Franchiseraad” waarbij vertegenwoordigers van franchisenemers en franchisegever geregeld bij elkaar komen om te overleggen over allerlei onderwerpen die gaan o...

Hof Amsterdam: Etos verplicht tot bescherming franchiseformule!

  • 13 december 2017
  • Kees Kan

Het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat franchisegever (Etos) verplicht is jegens haar franchisenemers om de (Etos) franchiseformule te beschermen. Niet geoorloofd is bijvoorbeeld om de opgebouwde naamsbekendheid van de formule te gelde te maken door concurrenten van die naamsbekendheid te la...

wanprestatie franchisegever: opschorting geoorloofd?

  • 9 november 2017
  • Kees Kan

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld dat 19 franchisenemers niet gerechtigd waren tot opschorting van leasetermijnen ondanks wanprestatie van franchisegever. De zaak In deze zaak ging het om de franchiseformule “Bodycheck” waarbij aangesloten sportscholen (franchisenemers) ...

Advies nodig?

Bel de
franchisehulplijn
0900 - 040 08 59
(Gratis)

Of mail