Meest recente berichten

Onduidelijk franchisecontract voor rekening van franchisegever!

  • 29 april 2020
  • Kees Kan

Het Hof Amsterdam heeft onlangs geoordeeld dat onduidelijke contractbepalingen voor rekening van franchisegever komen. Ook heeft zij geoordeeld dat niet-klagen leidt tot verval van aanspraak op schadevergoeding. In hoger beroep oordeelde het Hof over een geschil tussen franchisegever (uitbater van e...

wetsvoorstel Wet franchise

  • 26 februari 2020
  • Kees Kan

In februari 2020 is het wetsvoorstel “Wet franchise” naar de Tweede Kamer gestuurd.  Het is de bedoeling dat de wet de positie van franchisenemers versterkt. Die versterking wordt nagestreefd door het opleggen van informatieverplichtingen aan franchisegevers in de precontractuele fase en tijden...

Het bedrog van Jumbo en Coop?

  • 28 november 2019
  • Kees Kan

Jumbo en Coop claimen tientallen miljoenen van Sligro in verband met de overname van de Emté supermarkten. Emté stond er volgens Jumbo en Coop financieel een stuk slechter voor dan eerder uit boekenonderzoek zou zijn gebleken, zo wordt in de pers gemeld. Jumbo en Coop betaalden in totaal 410 miljo...

De goodwillbepaling in Concept Wet Franchise

  • 9 mei 2019
  • Kees Kan

Goodwillvergoeding? De nieuwe Concept Wet Franchise regelt een onderwerp waarover in de praktijk regelmatig onduidelijkheid en discussie ontstaat tussen franchisegevers en franchisenemers: de vergoeding van  goodwill bij het einde van de franchisesamenwerking. Vaak is daarover niets geregeld in de ...

Nieuwe Wet Franchise ter consultatie!

  • 12 december 2018
  • Kees Kan

Sinds 12 december 2018 ligt de nieuwe Wet franchise ter consultatie voor. De wet moet een plaats krijgen in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek als titel 16. De consultatie versie beoogt de positie van de franchisenemers te versterken. De wet regelt o.m.: informatieverplichtingen voor en tijdens de fr...

Advies nodig?

Bel de
franchisehulplijn
023 - 541 19 27

Of mail