Meest recente berichten

Franchiseraad: nut en noodzaak

  • 20 februari 2018
  • Kees Kan

Goed georganiseerde franchiseformules voorzien in een gestructureerd overleg met hun franchisenemers. Dat kan in een zogenaamde “Franchiseraad” waarbij vertegenwoordigers van franchisenemers en franchisegever geregeld bij elkaar komen om te overleggen over allerlei onderwerpen die gaan o...

Hof Amsterdam: Etos verplicht tot bescherming franchiseformule!

  • 13 december 2017
  • Kees Kan

Het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat franchisegever (Etos) verplicht is jegens haar franchisenemers om de (Etos) franchiseformule te beschermen. Niet geoorloofd is bijvoorbeeld om de opgebouwde naamsbekendheid van de formule te gelde te maken door concurrenten van die naamsbekendheid te la...

wanprestatie franchisegever: opschorting geoorloofd?

  • 9 november 2017
  • Kees Kan

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld dat 19 franchisenemers niet gerechtigd waren tot opschorting van leasetermijnen ondanks wanprestatie van franchisegever. De zaak In deze zaak ging het om de franchiseformule “Bodycheck” waarbij aangesloten sportscholen (franchisenemers) ...

Verplichte overdracht klantenportefeuille geldig?

  • 24 oktober 2017
  • Kees Kan

Het Hof Amsterdam heeft recent beslist dat een verplichte overdracht van klanten bij einde franchiseovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is aangezien er een vergoeding tegenover staat en franchisenemer overigens niet belemmerd wordt in zijn broodwinning. D...

Verspreiding belastende informatie over franchisegever onrechtmatig?

  • 18 oktober 2017
  • Kees Kan

Het Hof Den Bosch oordeelde onlangs dat het verspreiden van belastende informatie door een ex-franchisenemer niet onrechtmatig is. In deze zaak ging het om het volgende: Een (ex) franchisenemer vorderde betaling van een geldbedrag uit hoofde van een onherroepelijk eindvonnis van zijn ex-franchisegev...

Advies nodig?

Bel de
franchisehulplijn
023 - 541 19 27

Of mail